Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 
logo1 logo2 logo3 logo4 logo5 logo6
English (United Kingdom)Romana (Romanian)Magyar (Hungarian)

Teme ale programului

1. Diplomaţie cultural
ă 
2. Turism cultural
3. Industrii culturale
4. Securitatea de tip “Soft”
5. Valorizarea patrimoniului

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013     Investeşte in oameni
Industrii culturale

 

Noţiunea este de dată recentă şi desemnează afacerile legate de: arta spectacolului, artele vizuale, promovarea patrimoniului cultural istoric, industria cinematografică, televiziune şi radio, publicaţii, noile mijloace media, muzică, jocurile video, arhitectură şi design, creaţia de modă şi publicitate. Industriile culturale şi creative au luat o amploare deosebită în societatea post industrială, a cărei putere este dată de tehnologiile informaţionale şi de comunicare, dar şi de sectorul serviciilor. Sub impactul IT&C, vechea industrie a loisir-ului, a timpului liber s-a diversificat şi s-a democratizat, ieşind tot mai mult de sub dominaţia marilor companii, pentru a fi acaparată de IMM-uri. Procesul a condus la eliberarea creativităţii şi ingeniozităţii, la spargerea multor tipare, la naşterea de afaceri noi, legate de interesele culturale, de cunoaştere, informare şi de timp liber ale indivizilor umani. Potrivit Comisiei Europene, industriile culturale şi creative contribuie, la competitivitatea şi coeziunea socială a oraşelor şi regiunilor comunitare. Exemplul capitalelor culturale europene arată că investiţiile în acest sector creează locuri de muncă şi contribuie la transformarea imaginii oraşelor.

Bunurile culturale în contextul programului de practică Viitorul Trecutului includ toate bunurile mobile şi imobile cu valoare istorică după cum urmează:

Patrimoniu material

 

Patrimoniu istoric imaterial

Evenimente de reprezentare a patrimoniului istoric