Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 
logo1 logo2 logo3 logo4 logo5 logo6
English (United Kingdom)Romana (Romanian)Magyar (Hungarian)

Teme ale programului

1. Diplomaţie cultural
ă 
2. Turism cultural
3. Industrii culturale
4. Securitatea de tip “Soft”
5. Valorizarea patrimoniului

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013     Investeşte in oameni
Programul de practică
Chestionarul final
  • Toţi studenţii care au efectuat practica de specialitate în cadrul proiectului POSDRU Viitorul trecutului- program de practică pentru studenţi (2011-2012 şi 2012-2013), sunt rugaţi să completetze formularul ataşat şi să-l depună la secretariat până în data de 10 iunie 2014. Formularul poate fi luat şi de la secretariatul facultăţii.
Echipa de management a proiectului.
Acordarea subvenţiilor pentru practică
Întâlnire pentru distribuirea materialelor necesare stagiului de practică.
Studenţii „REZERVĂ” sunt rugaţi să vină la distribuirea materialelor de practică, vor face practica la instituţiile la care au fost repartizaţi dar nu vor beneficia de subvenţie dacât în cazul în care studenţii selectaţi în grupul ţintă abandonează pe parcursul desfăşurării stagiului de practică. Lista finală cu studenţii selectaţi în grupul ţintă (după semnarea Convenţiilor-Cadru) poate fi vizualizată aici.
Programarea pentru semnarea convenţiilor de practică. Tabelul final de repartizare a studenţilor la instituţiile partenere poate fi vizualizat aici.

 

Viitorul Trecutului ca program de practică va familiariza studenții Facultății de Istorie  și Filosofie cu  trasee de carieră alternative și complementare carierei didactice, cu intenția de a crea  oportunități suplimentare de angajare în domenii relevante pentru  expertiza și portofoliul lor de pregătire academică. S-a pornit de la constatarea ca o mare parte a  studenților Facultății de Istorie în afara carierei didactice  nu sunt familiarizați cu posibilitățile de angajare, după absolvire, în mediul privat, ONG, instituții publice de profil național și ale Uniunii Europene pe poziții cu relevanță pentru pregătirea ce le-a fost oferită pe parcursul anilor de studiu. Studenții istorici intervievați cu ocazia studiului de fezabilitate pentru proiect, cu exceptia aptitudinilor IT și a cunoașterii de limbi străine sunt confuzi în privința altor aptitudini și cunoștințe necesare angajării în afara învățământului preuniversitar și nu știu în ce măsură materiile studiate din programa Facultății de Istorie si Filosofie au aplicabilitate dincolo de sfera didactică ( reformuleaza cumva, propun : cu exceptia aptitudinilor IT și a cunoașterii de limbi străine, studentii intervievati... au dat dovada de confuzie in privinta ....). Astfel am considerat oportun un program de practică specific dedicat valorizării patrimoniului istoric, un program care vine în întâmpinarea unor evoluții și necesități pe piața serviciilor cu relevanță pentru pregătirea absolventului de istorie cum ar fi: consultanța/consilierea specifică oferita firmelor de turism care au ca obiect de activitate crearea de produse de turism cultural axate pe valorificarea de noi “rute istorice”, “ festivaluri”; “comemorari istorice”, experți consultanți în promovarea comunităților locale cu patrimoniu istoric construit, experți în cadrul colectivelor de sistematizare urbană cu relevanța mai ales pentru “integrarea urbană a siturilor arheologice”, experți în promovare și “lobism cultural”,  experți în “diplomație culturală”, atașați culturali în corpul diplomatic român sau corpul diplomatic al UE, manageri de proiecte de dezvoltare ce implică valorizarea patrimoniului istoric local și manageri de patrimoniu istoric, experți în accesarea de programe de finanțare pentru reabilitarea/valorizarea patrimoniului.

În Uniunea Europeană  sectorul industriilor și serviciilor culturale (incluzând turismul cultural sau de patrimoniu) a avut o creștere de peste 60% în ultimul deceniu cu un potențial de creștere dublu față de cel al altor sectoare. Domeniul industriilor culturale este un domeniu nou și încă deficitar nu doar în România, ci în întreaga Uniune Europeană, unde se estimează ca acest sector de servicii beneficiază de un potențial de creștere mult superior altor sectoare (un potențial estimat cu 60% mai mare). Într-o “Economie a cunoașterii” pentru România ca stat membru al Uniunii Europene se deschid oportunități de dezvoltare și investiții deosebite și în acest sector, care poate să contribuie la îmbunătățirea imaginii de țară a României în ansamblul ei și sporirea atractivității acesteia ca destinație de investiții. Până în prezent în România nu au existat decât puţine premise de dezvoltare a turismului cultural şi industriilor culturale. Există agenţii de turism care includ în ofertele lor circuite, vizite ghidate la monumente şi situri istorice cum sunt bisericile pictate din nordul Moldovei, ansamblul sculpturilor lui Brâncuşi de la Târgu-Jiu sau ruinele dacice de la Sarmisegetuza, dar acestea nu sunt proiecte culturale veritabile, ci servicii. Ele pot fi chiar de calitate dar tot rămân la stadiul unui produs comercial care trebuie rafinat prin intervenția profesionistului cu studii academice de specialitate menite să ofere valoare adaugată acestui gen de produse. La ora actuală serviciile de turism cultural cu tangență penru valorificarea patrimoniului istoric nu generează decât în mică măsură valori adăugate economice iar sociale sau cultural/academice cu atât mai puțin pentru ca nu provoacă schimbări de atitudine în spaţiul colectivităţilor locale, nu au consecinţe directe în dezvoltarea unui posibil dialog cultural. Sunt aspecte, necesități ale sectorului cărora programul de practică Viitorul Trecutului le vine în întâmpinare printr-o ofertă de pregătire ce ar putea să valideze o nouă orientare de carieră a studenților Facultății de Istorie-Filosofie și o nouă șansă pentru multe din obiectivele de patrimoniu istoric care au căzut pradă degradării sau au fost batjocorite prin planuri de sistematizare diletante (aplicare de termopane din plastic, transformare în cluburi de noapte, folosire ca material de construcție etc).

Programul “Viitorul trecutului” materializează și o serie de inițiative și preocupari  ce vizează instituționalizarea unui dialog permanent al mediului academic cu mediul privat cu intenția de a găsi compromisul necesar între dimensiunea economică și dimensiunea științifică, academică a reprezentării patrimoniuui și a integrării sale prin acțiuni și intervenții professionale de bun gust care să-i asigure la un nivel corespunzător sustenabilitatea pentru generațiile viitoare. Afiliat acestui obiecitv se urmărește și realizarea unei strategii de comunicare permanentă cu mediul laborial cu potențialii angajatori ai absolvenților Facultății de Istorie-Filosofie, angajatori care au ca obiect de activitate, prezent sau de perspectivă, domeniul industriilor culturale (turism cultural, integrare urbană a siteurilor arheologice, reabilitare și valorizare de patrimoniu istoric construit, acțiuni de branding, creare de imagine și lobism pornind de la patrimoniul cultural istoric, acțiuni de diplomație culturală, comemorări și festivități etc).