Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 
logo1 logo2 logo3 logo4 logo5 logo6
English (United Kingdom)Romana (Romanian)Magyar (Hungarian)

Teme ale programului

1. Diplomaţie cultural
ă 
2. Turism cultural
3. Industrii culturale
4. Securitatea de tip “Soft”
5. Valorizarea patrimoniului

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013     Investeşte in oameni
Universitatea “Babeş-Bolyai”

 

 

    Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca este o instituţie de învăţământ superior de stat, de cercetare ştiinţifică şi de formare permanentă. Ea funcţionează în baza legislaţiei în vigoare şi a propriei Carte. Misiunea universităţii este să promoveze şi să susţină în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională dezvoltarea unor componente culturale specifice:

  • o cultură a actiunii bazate pe cunoaştere sistematică şi inovatoare;

  • o cultură a învăţării permanente şi inovatoare;

  • multiculturalitate, dialog intercultural şi interconfesional;

  • o cultură a competenţei ştiinţifice şi tehnologice, competenţei organizaţionale şi a   competenţei cetăţeneşti

  • o cultură a dezvoltării personale şi morale;

  • o cultură a atitudinii proactive şi participării;

  • o cultură a dezvoltării personale;

  • o cultură a integrării în diversitate şi a globalizării, în condiţii de respect al identităţii şi de reciprocitate.

 

 

Pentru detalii:
www.ubbcluj.ro