Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 
logo1 logo2 logo3 logo4 logo5 logo6
English (United Kingdom)Romana (Romanian)Magyar (Hungarian)

Teme ale programului

1. Diplomaţie cultural
ă 
2. Turism cultural
3. Industrii culturale
4. Securitatea de tip “Soft”
5. Valorizarea patrimoniului

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013     Investeşte in oameni
Valorizarea patrimoniului


Dezvoltarea durabilă – şi patrimoniul istoric - domenii de interes pentru absolventul Facultaţii de Istorie si Filosofie.

 

   Pentru toate specializarile Facultăţii de Istorie a se avea în vedere relevanţa şi integrarea promovării/protejării patrimoniului istoric conceptului de Dezvoltare Durabilă. Acest concept îl regăsim în toate programele de dezvoltare ale Uniunii Europene, fiind considerat ca dimensiune a securităţii, şi obiectiv/instrument de predilecţie în acţiunile diplomatice ale Uniunii Europene si corpului diplomatic comun al UE (EEAS European External Action Service). Trecutul este o parte a prezentului şi un element constitutiv al modului în care ne construim viitorul. Managementul acestui trecut prin reprezentare într-o anumită manieră si într-un anumit mediu de reprezentare este parte integrantă a conceptului de dezvoltare durabilă de facilitare a coeziunii sociale şi economice intracomunitare la nivel naţional şi UE. Proiectul “Viitorul Trecutului” propune argumentarea şi testarea în România a unei noi paradigme în care interesele dezvoltării şi cele ale conservării patrimoniului istoric nu sunt antitetice, respectiv conservarea siturilor arheologice sau a clădirilor monument şi dezvoltarea urbană nu se exclud reciproc.

 

Reprezentarea istoriei/valorizare a patrimoniului istoric prin Industrii culturale/Turism cultural ca dimensiune a dezvoltarii

   Se constată o relaţie de dependenţă directă între:

- atenţia acordată patrimoniului istoric şi dezvoltarea economică aferentă zonei respective.

- atenţia acordată patrimoniului istoric şi calitatea vieţii.

- atenţia acordată patrimoniului istoric şi regenerarea urbană.

 

   Programul de practică “Viitorul trecutului” şi-a calibrat activitatea de pregatire pe convingerea ca discursul academic de promovare a acţiunilor în domeniul cercetării istorice în toate dimensiunile sale (inclusiv arheologie) trebuie conectat cu discursul aferent economicului, politicului şi mass-mediei altminteri riscă să fie ignorat în procesul de luare a deciziilor. Se constată o relaţie de dependenţă directă între atenţia acordată patrimoniului istoric şi dezvoltarea economică aferentă unei zone. Investiţiile culturale inclusiv cele în valorizarea patrimoniului istoric sunt aducatoare de prestigiu si îmbunătăţesc climatul general de afaceri şi fluxul investiţiilor fiind metoda curentă aplicată în mari oraşe ca Paris, Barcelona, Frankfurt, Bilbao. Afirmarea externă a valorilor patrimoniale locale se poate face fie prin participarea la evenimentele cultural naţionale şi internaţionale fie prin înscrierea patrimoniului cultural-istoric al regiunii într-un circuit de factură academică sau comercială (turistică). Toate exemplele de success in domeniu au presupus comunicarea activa şi deschidere reciprocă între practicienii din domeniu (funcţionari publici, oameni de afaceri etc) cu mediul academic, în acest trend înscriindu-se şi proiectul Viitorul Trecutului. Legătura dintre aceste proiecte aferente portofoliului de expertiză al absolventului de istorie şi dezvoltarea regională este evidentă: infrastructura culturală va atrage nu doar vizitatori dar va determina şi creşterea calitaţii vieţii făcând o anumită alocaţie mai atractivă pentru investiţii care la randul lor vor crea locuri de muncă şi vor stimula dinamica economică a unei zone.

   Tot în ultimii ani avem de-a face şi cu un nou trend de măsurare a dezvoltarii regiunilor, o grila în virtutea căreia PIB-ul nu mai este indicator esenţial ci alături de acesta, anumiţi indicatori ai calităţii vieţii, in care viaţa culturală (aici incluzând valorizarea patrimoniului istoric), este unul dintre ele. Legatura dintre valorizarea patrimoniului/calitatea vieţii/dezvoltare economică/coeziune socială permite experţilor ce ştiu sa argumenteze credibil acest algoritm al dezvoltării, un acces crescut pentru proiectele de valorizare a patrimoniului la finanţare din fonduri structurale ce constituie 80% din asistenţa UE pentru dezvoltare pentru noile state membre. Astfel cultura iar in cadrul ei patrimoniul cultural ce include reprezentarea istoriei poate să fie finanţată ca parte integrantă a unui proiect de dezvoltare locală sau regională, iar modul de argumentare/structurare al unui asemenea proiect face parte din structura programului de pregatire a programului de practică “Viitorul trecutului”.

 

Material de prezentare realizat de Dr. Lucian Jora