Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 
logo1 logo2 logo3 logo4 logo5 logo6
English (United Kingdom)Romana (Romanian)Magyar (Hungarian)

Teme ale programului

1. Diplomaţie cultural
ă 
2. Turism cultural
3. Industrii culturale
4. Securitatea de tip “Soft”
5. Valorizarea patrimoniului

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013     Investeşte in oameni
Viitorul trecutului - program de practică pentru studenţi

 

     Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Istorie şi Filosofie, a demarat în data de 03.01.2012 proiectul cu titlul „Viitorul trecutului- program de practică pentru studenţi” cu o durată de implementare de 24 luni. Acest proiect face posibilă furnizarea unui program de practică inovativ şi integrat, al cărui conţinut constă în 66 de ore modul de practică de birou şi 24 de ore de practică aplicată pe teren în locaţii din Transilvania unde studenţii vor identifica, analiza şi argumenta prin studii de fezabilitate introducerea în circuitul turistic a unor obiective istorice necunoscute, uitate sau neglijate, se vor familizariza cu strategiile de integrare şi valorizare urbană a vestigiilor arheologice cu tehnicile de lobism cultural prin valorizarea patrimoniului istoric vor face ghidaj de specialitate pentru grupuri de turişti, vor identifica noi trasee şi obiective de turism cultural, necesităţi de restaurare, promovare, se vor familiariza cu strategiile de management de patrimoniu multicultural si multietnic, vor aplica interviuri şi exerciţii de consultanţă pentru mediul de afaceri actualmente implicat sau cu interese în domeniul industriilor culturale ce au tangenţă cu valorizarea patrimoniului istoric (mobil şi imobil), vor identifica situri arheologice şi patrimoniu istoric afectat de planuri de sistematizare urbană, vor aplica campanii de informare cu privire la oportunităţile de reabilitare şi valorizare a obiectivelor de patrimoniu industrial de secol 19 construit şi abandonat (clădiri de fabrici, depozite, mori, mine dezafectate etc).

     Proiectul va primi o asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 1.307.418,00 LEI din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 .